Ångfartyg och färjor i Kalmarsund

ARNE HÄLLQVIST

Under 2022 har det gått femtio år sedan Kalmarsundsbolagets färjetrafik upphörde i och med tillkomsten av den nya Ölandsbron. Redan under 1300-talet lär någon form av oregelbunden färjetrafik (rodd- och segelfärjor) mellan Kalmar och trakten av Färjestaden ha förekommit. I början av 1600-talet tycks färjningen ha organiserats något bättre. I början av 1840-talet började segelfartygen i Kalmarsund att ersättas av ångfartyg.

150 kr

Artikelnr: bok306 Kategorier: ,

Detaljer

Antal sidor

56

Format

170 x 240

Publicerad

Mars 2022

Under 2022 har det gått femtio år sedan Kalmarsundsbolagets färjetrafik upphörde i och med tillkomsten av den nya Ölandsbron.

Redan under 1300-talet lär någon form av oregelbunden färjetrafik (rodd- och segelfärjor) mellan Kalmar och trakten av Färjestaden ha förekommit. I början av 1600-talet tycks färjningen ha organiserats något bättre. I början av 1840-talet började segelfartygen i Kalmarsund att ersättas av ångfartyg.

Önskemålen att etablera en mer stadigvarande ångbåtstrafik mellan Kalmar och Färjestaden växte sig allt starkare i början av 1860-talet. På initiativ av grosshandlare Johan Jeansson bildades ett ångbåtsbolag den 29 januari 1865, Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund.

Den 4 juni 1867 startade trafiken enligt tidtabell från Ölandshamnen i Kalmar till Färjestaden. Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund ombildades i november 1894 till Ångbåts AB Kalmarsund. Den första bilfärjan, Kalmarsund III, sattes in i Kalmarsundstrafiken i juli 1935. Kalmarsundsbolaget upprätthöll trafiken mellan Kalmar och Färjestaden till den 30 september 1972, varefter bilfärjorna såldes till ett jugoslaviskt rederi. En av bilfärjorna, Kalmarsund VIII, återvände i augusti 2002 till Kalmarsund.