Järnvägsminnen 5

Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930
JAKOB SUNDSTRÖM

Erik Sundström visar här intressanta bilder ur ur en brobyggares fotoalbum.

Erik Sundström visar här intressanta bilder ur ur en brobyggares fotoalbum.

Jakob var under 40 år bas vid ett stort antal brobyggen runt om i landet!

Bland de sista byggena som beskrivs finns den magnifika Årstabron i Stockholm.