Kiruna spårvägar, En bildrapsodi 1907-1961

RAYMOND HEDMAN
Vi får se gruvarbetare på väg till arbetet med spårvagn, bergbanevagn och slutligen tåg uppe bland pallarna.

150 kr

Artikelnr: dvd31 Kategori:

Detaljer

Publicerad

Februari 2010

Redan 1907 öppnades den smalspåriga Stadsspårvägen i Kiruna. LKAB byggde och drev spårvägen för att gruvarbetarna snabbt bekvämt skulle kunna resa till och från arbetsplatserna. Vi får se gruvarbetare på väg till arbetet med spårvagn, bergbanevagn och slutligen tåg uppe bland pallarna. Under senare delen av 1940-talet ersattes de ålderstigna tågen med begagnade spårvagnar från Stockholm. Därefter tillkom en lång rad begagnade spårvagnar från Göteborg, Gävle och Sundsvall för personaltransporterna på Gruvspårvägen. Stadsspårvägen blev mer och mer otidsenlig och i slutet av maj 1958 lades den ner och ersattes med busstrafik.

Gruvspårvägen överlevde ytterligare några år och var i drift fram till den 11 april 1961, då bussar tog över även här. Därmed var spårvägsepoken i Kiruna till ända.

Speltid: 30 minuter. Speaker: Raymond Hedman. Omslagsfoton: LKAB.
Producerad 1982 av Raymond Hedman, Spårvägsklubben i Kiruna och LKAB.
© Spårvägsklubben i Kiruna.