SJ motorlok T41

BENGT SPADE

Med fem stora dieselelektriska lok inledde Statens järnvägar 1956 motoriseringen av tyngre linjetjänst på järnvägar som inte var elektrifierade.

150 kr

Artikelnr: bok91 Kategorier: ,

Detaljer

Publicerad

Mars 2010

I SJ motorlok T41 beskrivs de fem lokens historia. Efter en inledning med några av författarens egna minnen av loken ges en bakgrund till järnvägarnas motordrift, följd av beställningen av T41-loken. Med en teknisk beskrivning ges läsaren en elementär inblick i lokens konstruktion och handhavande. Som avslutning berättar några av de som kört och arbetat med loken om sina erfarenheter. Boken är rikt illustrerad med bilder och ritningar