ASJ bygger T-banevagnar på 1950-talet

Denna film spelades in på uppdrag av ASJ i början av 50-talet och visar på ett mycket pedagogiskt sätt tillverkningen av vagnarna vid verkstäderna i Linköping.

150 kr

Artikelnr: dvd_15 Kategori:

Detaljer

Publicerad

Augusti 2007

Trafikproblemen i Stockholm blev på 1940-talet allt besvärligare. Staden hade ökat sin folkmängd från 590.000 år 1940 till 710.000 år 1948. Stadens myndigheter beslöt därför att låta en del av den spårbundna trafiken gå under jorden och kort därefter fick Aktiebolaget Svenska Järvägsverkstäderna (ASJ) i Linköping i uppdrag tillsammans med ASEA att konstruera och bygga tunnelvagnar till Stockholm. Ordern från Stockholms Spårvägar avsåg först 70 vagnar men utökades till att omfatta totalt över 700. Denna order var då den största vagnbeställning, som någonsin placerats
i Skandinavien.

Speltid: 25 minuter. Kommentarer och speaker: med engelskt originaltal.