TNF på turné

Här finner du en förteckning över de marknader, mässor och andra tillfälliga försäljningar vi deltar på.

SEPTEMBER
3-4/9 Tågdagar i Landeryd

10/9 Tunga fordon på Kjula vägstation

16-17/9 MJ Mudulmöte i Nässjö

22-25/9 Bokmässa i Göteborg

24/9 Modelltågsmarknad i Strängnäs

OKTOBER
9/10 Leksaksmarknad i Helsingborg

29-30/10 Modelltågsmarknad i Hässleholm

NOVEMBER
4-6/11 Modelltågsmarknad i Uppsala

26/11 Hjulmarknad i Solnahallen

Julförsäljning på Stockholm C
Försäljning på Stockholms centralstation tidigare år.