Fartyg jag skådat

En hamnroddare i Stockholm minns sitt 1960-tal
GÖSTA JANSSON

Uppdaterad och utökad upplaga! Gösta kom tidigt att medföra sin kamera till arbetet för att kunna dokumentera sjöfarten i Stockholms hamn framför allt under 1960-talets intensiva år.

150 kr

Artikelnr: bok14 Kategorier: ,

Detaljer

Antal sidor

160

Publicerad

Mars 2018

”Det påstås att hamnarbetarna var ett av Stockholms äldsta skrån med traditioner från roddarmadammernas tid. Madammerna rodde stadens invånare mellan bryggor och kajer, mindan hamnroddarna tog hand om den större sjöfarten.”

Möt Gösta Jansson, i dag 85 år, som glasklart minns alla detaljer kring sitt intåg i hamnroddaryrket 1955 med förtöjning, avläggning och förhalning vid kajerna samt bojförtöjning av de många kryssningsfartygen på Strömmen som arbetsuppgifter. Därtill har utsättning och hämtning av stadens hamnlotsar varit en viktig uppgift.

Gösta kom tidigt att medföra sin kamera till arbetet för att kunna dokumentera sjöfarten i Stockholms hamn framför allt under 1960-talets intensiva år. Denna framsynthet har möjliggjort denna bok vars bildtexter är berättade för fartygskännaren Anders Nordström.

Andra upplagan, mars 2018.