Från Albion till Boulognern

Till hundraårsminnet av Gävle Stads Spårvägar 1909-1956
OLLE OLSSON, PER RICKHEDEN

Många av landets 13 spårvägar kom till vid början av förra seklet och hade sin storhetstid innan massbilismens tid började på 1950- och 1960-talen!

125 kr

Artikelnr: bok83 Kategorier: ,

Detaljer

Publicerad

December 2009

Det första försöket att anlägga spårväg i Gävle gjordes redan 1896, då arrendatorn på Västra Kvarnen ville anlägga en elektrisk spårväg för gods- och persontrafik mellan kvarnen och inre hamnen. Det blev ingen spårväg den gången, men hösten 1903, då stadens nya elektricitetsverk stod färdigt, väcktes frågan på nytt om man inte skulle kunna använda den överkapacitet som fanns tillgänglig till att driva elektrisk spårvägstrafik i Gefle. Redan i februari 1904 lämnade kaptenen Axel Frithiof Lagerholm in en motion till stadsfullmäktige med en begäran ”om utredning af kostnaderna för och räntabiliteten af elektrisk spårvägstrafik i Gefle”.

Frågan stöttes och blöttes under några år, men spårväg blev det till slut och lördagen den 13 november 1909 kunde de två första linjerna – den ena blå och den andra röd – invigas under sedvanlig pompa och ståt. Spårvagnarna målades röda men det hade inget med politik att göra som många trott. Trots mycket argumenterande nådde aldrig spårvägen fram till någon av Gävles tre järnvägsstationer. Invånarna i Strömsbro kunde aldrig – fast det gjordes flera framstötar – åka spårvagn in till ”stan”. Däremot lyckades bomhusborna bättre och efter nästan 15 års väntan öppnades den första delen av Bomhuslinjen den 1 januari 1927. Linjen blev inte bara den sist byggda – den blev också den sista nedlagda. Den 5 april 1956 var spårvägens saga all.

Räntabiliteten blev aldrig den kapten Lagerholm hoppades på i sin motion från 1904 och det har senare funnits de som menade att spårvägen aldrig borde ha byggts.

Hundra år senare upplever spårvägen som miljövänligt och energieffektivt transportmedel en veritabel renässans världen över och städer av Gävles storlek och även mindre satsar stort på spårburen lokaltrafik. Kanske kan det bli Gävles tur igen?!