Järnvägsminnen 10

Norra Roslagsbanan
OWE DANNESKOG, LARS GRANSTRÖM

En trevlig skildring om Owes uppväxt vid Roslagsbanan och engagemang i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar.

150 kr

Artikelnr: bok90 Kategorier: , ,

Detaljer

Publicerad

Juni 2010

Owe Danneskog, född 1947, fick ofta följa med pappa Sture, först stationskarl vid Uppsala Östra och sedan konduktör/tågbefälhavare vid Stockholm-Roslagens Järnvägar, till jobbet medan han växte upp. På så sätt kunde Owe som ung uppleva mycket av 1950-talets järnvägstrafik på de norra delarna av Roslagsbanan med ånglok och smalspårstrafik av ganska stor omfattning.

Dessa upplevelser skapade ett järnvägsintresse i allmänhet och ett intresse för Roslagsbanan i synnerhet hos Owe. Intresset utvecklades sedan till ett engagemang inom Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf) där Owe blev aktiv i skapandet och uppbyggandet av museibanan Upsala-Lenna Jernväg (ULJ).

Detta får vi följa i denna bok, plus mot slutet lite grann från Owes resor till och på andra järnvägar genom åren.