Järnvägsstaden Göteborg

BENGT BOMAN
Handelsstaden Göteborg fick sin naturliga placering vid havet och de fem vattenvägarna Kville, Göta älv, Lärje, Säveån och Gullbergsån/Mölndalsån. Industri- och hamnstaden Göteborg kunde utvecklas bland annat tack vare att alla dessa vattenvägar under en 50-årsperiod i senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet kompletterades med varsin järnväg som möjliggjorde den enorma expansionen vid denna tid.

380 kr

Detaljer

Antal sidor

228

Publicerad

Maj 2024

Format

280 x 215

Handelsstaden Göteborg fick sin naturliga placering vid havet och de fem vattenvägarna Kville, Göta älv, Lärje, Säveån och Gullbergsån/Mölndalsån. Industri- och hamnstaden Göteborg kunde utvecklas bland annat tack vare att alla dessa vattenvägar under en 50-årsperiod i senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet kompletterades med varsin järnväg som möjliggjorde den enorma expansionen vid denna tid.

I boken vill jag jag med egna bilder och lättsamma texter översiktligt beskriva dessa järnvägars indragning i staden och hur de såg ut och trafikerades under de ganska nydanande åren 1960–74.