Lelångenbanan

SVANTE FORSÆUS, ULF SMEDBO

Boken som skrivits av Svante Forsæus utkom första gången 1985 och beskriver ingående Lelångenbanans hela historia. Sedan dess har många år gått och Trafik-Nostalgiska Förlaget ger nu ut en uppdaterad nyutgåva i samarbete med Sällskapet Lelångenbanan.

350 kr

Artikelnr: bok321 Kategorier: ,

Detaljer

Publicerad

November 2022

Antal sidor

192

Format

260 x 220

Lelångenbanan var en 89 km lång smalspårig järnväg som sträckte sig från Uddevalla vid bohuskusten till Bengtsfors i Dalsland. Banan tillkom på privat initiativ och var länge den viktigaste förbindelseleden från kusten till nordvästra Dalsland. Den öppnades för trafik 1895.

Efter förstatligandet av järnvägen år 1940 trafikerades den av SJ fram till 1964 då banan lades ned. Spåret är sedan länge upprivet, men en del minnen finns alltjämt kvar och stationshusen har blivit bostadshus, i den mån de ännu existerar.

Boken som skrivits av Svante Forsæus utkom första gången 1985 och beskriver ingående Lelångenbanans hela historia. Sedan dess har många år gått och Trafik-Nostalgiska Förlaget ger nu ut en uppdaterad nyutgåva i samarbete med Sällskapet Lelångenbanan.

Den ursprungliga boken har följts och kompletterats med nyfunna historiska bilder, bilder från Lelångenbanans sträckning idag samt ett besök vid sällskapets fina modellanläggning över banan.