Rea!

No 1 – Den sanne Diggaren

THOMAS LANGE

Grönstedt beskriver sig själv som Den sanne Diggaren. Ordet digga skall på svenska tolkas som uppskatta, tycka om, gilla, vara förtjust i. Så vad är det som är så märkvärdigt med detta i fallet Grönstedt? Och vad med No 1?

Det ursprungliga priset var: 250 kr.Det nuvarande priset är: 150 kr.

Kategorier: ,

Detaljer

Publicerad

September 2021

Format

210 x 210 mm

Antal sidor

96

En vänskrift till

Lena Birgitta Carlsdotter Grönstedt, tidigare Richard Karl Gustaf Grönstedt, född den 25 mars 1940 i Sankt Görans församling, Stockholm.

Grönstedt beskriver sig själv som Den sanne Diggaren. Ordet digga skall på svenska tolkas som uppskatta, tycka om, gilla, vara förtjust i. Så vad är det som är så märkvärdigt med detta i fallet Grönstedt? Och vad med No 1?

Det märkvärdiga med Richard Lena Grönstedts diggande är att det har gjort avtryck i vårt samhälle. Till skillnad från den som sitter i sin kammare och diggar musik för sig själv har Grönstedts diggande inneburit upplevelser och mervärden även åt andra.

Hon var en av grundarna av Stockholms Spårvägssällskap, senare Svenska Spårvägssällskapet, år 1959. I dag, 60 år senare, är Museispårvägen i Malmköping (Flens kommun) ett påtagligt uttryck för detta. Hon tog initiativ till Nya Ångfartygs AB Strömma Kanal. År 1968 bildades detta bolag för upplevelsetrafik både i Östersjön och Mälaren, företrädesvis med äldre tonnage.

Hon var också med om att starta Djurgårdslinjen år 1991. Den har nu verkat i över 30 år och transporterat över sex miljoner passagerare i museala spårvagnar mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Och det med ideellt arbetande personal.

I den här skriften beskriver ett antal personer som levt och verkat i Grönstedts närhet sina erfarenheter och upplevelser av Den sanne Diggaren. Var och en gör detta i ett eget avsnitt i skriften. Summan av avsnitten skapar ett porträtt i läsarens inre.

Och vad med No 1? Är man medlem nr 1 i Svenska Spårvägssällskapet så kan man kalla sig No 1 med viss rätt.