Spårvägen i Viborg

Till minnet av den Finsk-Svensk-Sovjetiska spårvägen i Wiborg 1912–1957
PER RICKHEDEN

Till minnet av spårvägen i Viborg. I den här boken skildras initierat både Viborgs historiska öden liksom spårvägens roll i stadens skiftande och dramatiska skeenden.

150 kr

Artikelnr: bok_139-sv Kategorier: ,

Detaljer

Publicerad

September 2013

Av Nordens spårvägar är den i Viborg med all säkerhet den minst kända. Den första spårvägslinjen i den staden öppnades för allmän trafik år 1912. Tre linjer stod färdiga innan året gått till ända. Spårvägarna i Viborg kom att präglas av samma dramatik som drabbade det övriga Finland.

Bokens författare, Per Rickheden, har ägnat mer än femtio år åt att ta fram fakta och bilder från spårvägens hela historia.

I boken finns även en kort sammanfattning på ryska.

Boken finns även på finska.