Vedettbåten Sprängaren

IBB JESSEN

Boken om vedettbåten Sprängaren är en historisk berättelse från 1910 fram till dags dato. År 2007 övertog några fartygsentusiaster Sprängaren och dess systerfartyg Sveparen med syfte att renovera ett av fartygen. Det blev Sprängaren man valde att renovera då Sveparen var i betydligt sämre skick.

280 kr

Artikelnr: bok342 Kategorier: ,

Detaljer

Antal sidor

160

Format

210 x 270

Publicerad

April 2024

Boken om vedettbåten Sprängaren är en historisk berättelse från 1910 fram till dags dato. År 2007 övertog några fartygsentusiaster Sprängaren och dess systerfartyg Sveparen med syfte att renovera ett av fartygen. Det blev Sprängaren man valde att renovera då Sveparen var i betydligt sämre skick. Båda fartygen bogserades till Veteranflottiljen på Gålö där en noggrann renovering startades. Ett antal entusiaster blev succesivt rekryterade för att under någon dag i veckan sakta och mödosamt börja renoveringsarbetet. Arbetsstyrkan växte med mer kunskap och expertis samtidigt som man blev varse de tuffa utmaningar som väntade. Tidigt insåg man att ångpannan måste renoveras grundligt vilket också blev en gedigen utmaning. Sedan 2019 ligger Sprängaren vid Sjöhistoriskas fartygspir på Djurgården. År 2022 genomfördes två provturer med fartyget och dess nyrenoverade ångpanna i drift efter mer än 40 års stillestånd. I oktober 2023 blev Sprängaren dessutom klassad som passagerarfartyg för 24 passagerare och sex besättningsmän. Samtidigt fortgår renoveringsarbeten i hytter och allmänna utrymmen som skall återställas till originalskick